Spring naar content

Privacybeleid flowbird

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Dit beleid, (samen met onze algemene voorwaarden), vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door flowbird worden verwerkt. Lees het aandachtig door om te leren hoe flowbird met persoonsgegevens omgaat.

De term 'persoonsgegevens' verwijst naar informatie over u persoonlijk, (naam, nummerplaat, telefoonnummer, e-mail, enz.). Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van technologie ons privacy beleid onderhevig is aan wijzigingen. Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, werken we onze privacyverklaring bij om u op de hoogte te houden van de wijzigingen. We raden u dus aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en, meer in het algemeen, het verwerken van persoonsgegevens voor de voornaamste doeleinden van de verwerking van betalingen en voor het verlenen van parkeervergunningen.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

1.1 algemeen

U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op onze website(s), door het gebruiken van onze app of door contact met ons op te nemen via e-mail, facebook of whatsapp. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op onze websites, ons een verzoek stuurt, contact opneemt met onze klantenservice, een contract afsluit voor de levering van diensten, deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête en wanneer u een probleem meldt aan onze site. De persoonlijke informatie die u verstrekt, kan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, nummerplaat en de parkeerlocatie bevatten, die nodig is om u in staat te stellen onze diensten te verstrekken en/of ons antwoord te bieden.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze privacy verklaring worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.

In een aantal gevallen verstrekken wij uw gegevens aan externe partijen (waar nodig). Dit is het geval wanneer we samenwerken met externe dienstverleners en gemeenten. Externe serviceproviders mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de relevante services. Ze kunnen uw gegevens niet gebruiken of doorgeven onafhankelijk van de relevante services. In het geval van de verwerking van parkeeracties delen wij uw persoonlijke gegevens met de klant (gemeente) namens wie wij het contract voor parkeerhandhaving uitvoeren. De gegevens die met de klant worden gedeeld, kunnen uiteraard ook parkeervergunningenbestanden bevatten.

1.2 verwerking van parkeeracties

Meer specifiek, om uw verzoek om een parkeervergunning uit te geven of te wijzigen of updaten, moeten wij de volgende informatie verzamelen:

 • Parkeerlocatie: straat en stad waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd
 • Geografische locatie (toestemming vereist)
 • Nummerplaat
 • Contact e-mailadres
 • Contact telefoonnummer
 • Naam

De nummerplaat- en locatiegegevens zijn nodig om het contract via de website /app van flowbird af te sluiten en uw parkeervergunning te verstrekken. Ze zijn uitsluitend toegankelijk voor u en – door middel van een aparte, speciale, databank, die alleen toegankelijk is voor de desbetreffende gemeente.

We analyseren ook parkeertransacties om nieuwe productoplossingen te ontwikkelen, om onze diensten te verbeteren, of om nieuwe diensten te implementeren, zoals op locatie gebaseerde diensten. Evenwel ook voor marketingonderzoek; om producten verder te optimaliseren; of voor het ontwikkelen van specifieke promoties waarbij we app-gebruik belonen.

Om uw betaling te verwerken, zullen wij de volgende informatie dienen te verzamelen:

 • Gegevens creditcard / gegevens van de betaalrekening

Houd er rekening mee dat wanneer u een creditcard gebruikt als betaalmethode, uw kaartgegevens niet worden opgeslagen in de flowbird-database. De informatie wordt immers rechtstreeks ingevoerd en opgeslagen door de partij die de creditcardbetalingen verwerkt en deze gegevens zijn daarom niet zichtbaar voor medewerkers van flowbird  raadpleeg alstublieft de privacyverklaring van de partij die de creditcardgegevens verwerkt.

1.3 gebruik van het ip-adres

We kunnen uw ip-adres gebruiken om problemen met onze server te diagnosticeren en onze website te beheren. Een ip-adres is een numerieke code die uw computer identificeert op een netwerk of internet.

1.4 whatsapp en social media

Flowbird registreert de chatgesprekken van zijn whatsapp-service en andere social-mediakanalen uitsluitend voor kwaliteitsdoeleinden en deel of verkoopt deze nooit aan derden. Deel geen privacygevoelige persoonlijke gegevens via whatsapp of andere sociale mediakanalen.

We gebruiken trengo om contact met u op te nemen via e-mail, whatsapp en facebook. Raadpleeg de privacy verklaringen van deze partijen.

1.5 informatie over u en uw apparaat.

Elke keer dat u onze diensten gebruikt, kunnen we automatisch de volgende informatie verwerken:

 • Technische informatie, inclusief het type apparaat dat u gebruikt, een unieke apparaat-id (bijvoorbeeld het mac-adres enz.), mobiele netwerkinformatie, uw mobiel besturingssysteem, tijdzone-instelling, uw ip-adres, browsertype, domeinnamen, toegangstijden en verwijzende websiteadressen (de "apparaat informatie");
 • Informatie opgeslagen op uw apparaat, inclusief aanmeldingsgegevens en eerdere locatiegeschiedenis, (de "inhoudsinformatie");
 • Details over uw gebruik van de app of een van onze diensten of uw bezoeken aan onze website en de bronnen waartoe u toegang hebt, inclusief maar niet beperkt tot verkeersgegevens, het starten en stoppen van transacties, het bestellen van producten en de "loginformatie".

2. Delen van uw informatie

We kunnen u persoonsgegevens delen met de volgende categorieën derden wanneer u de app downloadt of onze website en/ of diensten gebruikt:

 • Andere entiteiten die deel uitmaken van yellowbrick international group;
 • Andere derden alleen om de bruikbaarheid van onze diensten en producten te garanderen en binnen de doeleinden van de oorspronkelijke verwerking.

Uw persoonsgegevens worden daarom niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is om de service te verlenen of uitvoering te geven aan de overeenkomst. Verder is flowbird wettelijk verplicht om samen te werken met wetshandhavingsinstanties indien naar deze informatie wordt gevraagd. Vanzelfsprekend zullen we deze informatie alleen delen binnen het kader van onze wettelijke plicht tot openbaarmaking of als gevolg van een rechtelijke uitspraak.

3. Gegevensintegriteit en beveiliging

We stellen alles in werking om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze databanken te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze databanken te beschermen.

Onze servers en onze databanken worden beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaards.

We nemen de gegevensbescherming binnen ons bedrijf zeer serieus. Onze interne medewerkers en gecontracteerde servicebedrijven hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming.

Desalniettemin, zijn we niet in staat om te garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen.

4. Uw rechten: toegang en correcties

Zodra we uw schriftelijk verzoek hebben ontvangen, zullen we uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die we over u bewaren. We zullen ook persoonsgegevens die onjuist zijn, corrigeren, wijzigen of verwijderen. Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te verkrijgen of uw gegevens wilt corrigeren, evenals u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming sturen, via info@flowbird.be of schrijf naar "flowbird privacy”, lambroekstraat 5a, 1831 diegem, brussels.

5. Uw rechten: recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten)

U kunt op elk moment kosteloos informatie verkrijgen over uw gegevens. U kunt natuurlijk ons verzoeken om persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te blokkeren, corrigeren of verwijderen. Bovendien, kunt u de toestemming die u eventueel ons heeft gegeven voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens altijd intrekken. Neem hiervoor contact op met: info@flowbird.be of schrijf naar "flowbird betreffende privacy, lambroekstraat 5a, 1831 diegem, brussels.

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

We zullen uw eventuele verdere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd graag beantwoorden.

Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de manier waarop externe partijen omgaan met gegevens, (bijvoorbeeld google), voortdurend kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven.

6. Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan

We slaan uw persoonlijke gegevens op binnen de europese economische ruimte.

7. Hoe lang we uw persoonlijke gegevens opslaan

Flowbird  behoudt persoonsgegevens 18 maanden na het van de verwerking, na deze periode worden alle persoonsgegevens vernietigd. Financiële gegevens, meer specifiek informatie over de transacties die u uitvoert, worden opgeslagen volgens de fiscale termijn van zeven (7) jaar en worden vervolgens vernietigd.

8. Cookies

Wij maken gebruik van zogenaamde "cookies" om de werking van onze website uit te breiden en het gebruik ervan voor u gemakkelijker te maken.

"cookies" zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door uw browserinstellingen te wijzigen, maar dit kan de bruikbaarheid van onze website beperken. Zie verder cookiebeleid: https://www.flowbird.be/cookies

9. Gegevensverzameling door het gebruik van google analytics

Onze website maakt gebruik van google analytics, een webanalyseservice. Zowel google als google analytics gebruiken zogenaamde "cookies". Google analytics verzamelt informatie over uw besturingssysteem, browser, ip-adres, de vorige bezochte website, (verwijzende url), en de datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en internetgebruik. Google geeft deze informatie door aan derden waar dit wettelijk is voorgeschreven of waar derden deze gegevens namens google verwerken. Dit gebruik is anoniem of maakt gebruik van pseudoniemen. Meer informatie over dit gebruik van google vindt u hier:

www.google.com/intl/de/privacypolicy.html

10. Verzameling en opslag van gebruiksgegevens

Wij verzamelen en bewaren gegevens, zoals de datum en het tijdstip van de websitetoegang en de pagina van waaruit u onze site hebt opgeroepen, om onze website te optimaliseren. Dit gebeurt anoniem zonder de gebruiker van de site persoonlijk te identificeren.

11. Nieuwsbrief en direct marketing

We houden u graag op de hoogte van onze nieuwe producten en initiatieven. Bedenk dat flowbird een strikt "opt-in" - beleid hanteert voor personen die (nog) geen klanten zijn.

Dat betekent dat als u geen klant bent, we geen nieuwsbrieven of informatie zullen sturen tenzij u heeft gevraagd om deze updates te ontvangen. In het geval dat u onze nieuwsbrief wilt bestellen, zullen we eerst moeten bevestigen dat u de eigenaar bent van het vermelde e-mailadres en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief en uw e-mailadres. Deze gegevens worden alleen verzameld met het doel om u de nieuwsbrief toe te sturen. Deze gegevens worden niet verkocht aan derden. Waar u dus al een klant bent, zullen wij u op de hoogte houden van onze nieuwe initiatieven en producten en u een eenvoudige manier bieden om u af te melden voor onze nieuwsbrief als u dat wilt. We gebruiken mailplus als onze e-mailmarketingsoftware. Mailplus slaat interacties op om de inhoud van de nieuwsbrieven te personaliseren.

Als u op enig moment uit onze directe lijst wilt worden verwijderd en u geen verdere informatie van ons wilt ontvangen, kunt u dit ons steeds laten weten. Dit door te klikken op de link onderaan elke e-mailcommunicatie die u van ons ontvangt.

Zodra deze informatie is ontvangen, zullen we u onmiddellijk uit onze direct-marketing databank verwijderen.

Wij maken u erop attent dat het in sommige gevallen noodzakelijk is om met onze klanten te communiceren via e-mail, ongeacht of de klant zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Deze communicatie is uitsluitend dienstgerelateerd en beperkt zich tot het verlenen van essentiële informatie over onze services of (technische) problemen. Deze berichten worden verzonden via service@flowbird.be. Vanwege de aard van de informatie en het belang daarvan, is het niet mogelijk om u voor deze dienst af te melden voor e-mails.

12. Klachten

Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door flowbird bv kunt u een klacht indienen bij de belgische autoriteit bescherming persoonsgegevens, via:https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/bescherming_persoonsgegevens

België, 25 mei 2018

 

Ga naar de inhoud